Kalendarium 2019
Upptäckter vid ruinen

Del 3. UPPTÄCKTER VID RUINEN
Efter tragedin – mellanmänsklighet som sakrament

Föreläsning med Lottie Eriksson / textläsning av Johanna Lindbo

Dag: 13 maj
Plats: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget 7, Göteborg
Tid: kl 18:00–19.00
OBS! Begränsat antal platser
Bokning: maila Kollegium

Föreläsningen/läsningen är en del av programserien; TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET, och arrangeras av Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival. Programserien arrangeras mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL.

~ ~ ~
UPPTÄCKTER VID RUINEN
Efter tragedin – mellanmänsklighet som sakrament

Perspektiv på uppmärksamhetens potential genom filosofen och mystikern Simone Weil och författaren och teologen Henri Nouwen.

Lottie Eriksson, doktorand i systematisk teologi vid Göteborgs universitet och skriver på en avhandling om begreppet uppmärksamhet utifrån Simone Weils föreställningsvärld.

Johanna Lindbo, doktorand i Litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet

Upptäckter vid ruinen sker i nära samarbete med Lottie Eriksson och Johanna Lindbo.

~ ~ ~
TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET

Liksom 400- talet f.Kr. är vår tid besatt av att skärskåda glappet mellan krigets och våldets verkligheter, kontra den politiska retorikens styvmoderliga behandling av densamma. Dessutom hyser de grekiska tragedierna en upptagenhet av att beskriva konflikter mellan genus, offentlig plikt och personligt ansvar och inte minst av allt, mellan självkontroll och hjälplöshet inför världens fasor. Då som nu brottas karaktärerna i de grekiska dramerna med djupa existentiella bekymmer.

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd i världen präglat av ofattbart våld och klimatkatastrof; så ter sig vår tid redan vid första ögonkastet som oerhört tragisk. Mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL bjuder Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival in till en programserie som undersöker hur tragedierna kan öppna ett fönster av hopp i mötet med den avgrund som är vår samtid.