Kalendarium 2020
Karantänens potential i tider av självisolering

KARANTÄNENS POTENTIAL I TIDER AV SJÄLVISOLERING

Kan vi under rådande Coronakris, lära oss något om oss själva och andra? Under 2020 erbjuder Kollegium ett expanderande länkbibliotek för självstudier som förhoppningsvis kan fungera som en sorts apotek.

~ ~ ~

I likhet med de flesta av er praktiserar Kollegium självisolering och social distansering för att sakta ned pågående smittspridning.

Över de kommande månaderna kommer vi alla att uppleva förändringar som kommer förändra hur vi lever våra liv – omställningar vilka kommer påverka oss på olika sätt. Mer än någonsin ser vi hur marginaliserade områden i samhället – konst, kultur och bildning – tillsammans med särskilt sårbara grupper hamnar längre ut i marginalerna.

Samtidigt kan tider av social isolering utgöra ett möjlighetsfönster för att skapa nya former av autentiskt självskapade. Andra rytmer och tidsskalor kan framträda i mötet med de(t) andra i oss själva. Erfarenheter som kan vittna om poeticitetens och abstraktionens betydelse för det gemensamma.


Mot bakgrund av pågående Coronakris uppmanar Kollegium allmänheten att praktisera former av avskildhet inom vilka sysslolösheten utgör en förutsättning för läsande, skrivande och omsorg om det egna.

Besök Kollegiums länkbibliotek

~ ~ ~

Eventet är en del av Kollegiums kommande verksamhet Biblioteket, vilken under rådande omständigheter intresserar sig för hur digitala infrastrukturer kan skapa rum för inre dialog.

Om Biblioteket Inom ramen för Biblioteket undersöker Kollegium tillsammans med konstnärer, poeter och forskare alternativa sätt att skriva och läsa, med utgångspunkt i ett beforskande av tänkandet bakom tanken, respektive det skrivna bakom det skrivna. Biblioteket laborerar härigenom med hur konsten kan kartlägga komplexa relationer mellan natur, kultur, kropp, språk och kunskap. Framförallt handlar Bibliotekets verksamhet inte om att lösa problem, eller ens om att omvandla det okända till känt, utan om att demonstrera nödvändigheten av en relation till det osynliga som en förutsättning för mänskligt liv.

~ ~ ~

Eventbild: fresk i Villa di Livia, vid Prima Porta, Rom.