Kalendarium 2019
Del av labyrinten – Inger Christensens diktvärld

DEL AV LABYRINTEN - INGER CHRISTENSENS DIKTVÄRLD

Torsdag 7 november kl. 18–19.30
Stadsbiblioteket, Trappscenen
På svenska

En kväll tillägnad poeten Inger Christensen och hennes sammanflätade syn på världen. Författarna Marie Silkeberg och Åsa Maria Kraft samtalar om boken Del av Labyrinten och den danska poetens världsbild. Silkeberg har översatt Inger Christensens texter till svenska.

Dikten Jag tänker, / alltså är jag del / av labyrinten skrev Inger Christensen i diktboken Brev i april, som ett svar till den franske filosofen Descartes och hans kända filosofiska princip ”Jag tänker, alltså finns jag”. Från Inger Christensens essäsamling Del av labyrinten (1982) har Göteborgs Internationella Konstbiennal lånat titeln till den tionde upplagan av biennalen. Boken innehåller en blandning av litterära genrer, reflektioner och resebrev vilka möts i en vindlande läsning, där ekopolitik, analys av Dante och barocken och förhållandet mellan individen, varandet och språket sammanflätas och öppnar nya synsätt.

Evenemanget organiseras av Göteborgs Internationella Konstbiennal i samarbete med Kollegium
(http://www.gibca.se)