Kalendarium 2020
Drömmen om en annan plats - att vända sig inåt

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS - ATT VÄNDA SIG INÅT

Kollegium presenterar visning av tre konstfilmer av Andrea Büttner, Åsa Ersmark och Linn Lindström i Betlehemskyrkans krypta, i den andra delen av utställningstrilogin "Drömmen om en annan plats" – inom vilken konstnärsgemenskapen, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt.

Drömmen om en annan plats – att vända sig inåt
Betlehemskyrkan
Erik Dahlbergsgatan 11B, Göteborg
Tider: 14:00, 15:30, 17:00
Längd: 46 min

Bokning:
Kl 14:00
Boka din biljett här
Kl 15:30
Boka din biljett här
Kl 17:00
Boka din biljett här

Bild: Fredrika Anderson, fri tolkning av riktningen inåt.

PROGRAM

Andrea Büttner - Little Works
Enkanalsvideo, 10 min 48 sek, 2007

Little Works återger en glimt av livet inom den kvinnliga grenen av Karmelitorden i Notting Hill, London. Eftersom Büttner var undantagen att vistas innanför klostrets fyra väggar, överlämnade hon kameran till en av systrarna som fick i uppgift att spela in skapandet av 'little works' – små hand-skapade offergåvor som nunnorna tillverkar under sin fritid. Föremål som varierar från virkade korgar till religiösa ikoner. Little Works levandegör en trängtande bild av ett kreativt mikrokosmos oberört av den sekulära tidsålderns kompromisser, samtidigt som den ställer frågor som kretsar kring de värdesystem som omgärdar kreativ produktion.

Andrea Büttner (f. 1972, Stuttgart) lever och bor i London och Berlin. Hennes praktik sammanför konsthistoria med sociala och etniska frågor, företrädesvis genom utforskandet av en mångfald av ämnen såsom fattigdom, arbete, gemenskap, tro, botanik, katolicism och filosofi. Hennes arbete baserar sig på situationsanpassad research och artikuleras genom en rad olika format; grafik, skulptur, måleri, vävning, fotografi och video, mm. Büttner har bland annat vunnit Max Mara Art Prize for Women 2009 och var även nominerad till Turner-priset 2017.

~ ~ ~

Åsa Ersmark - Hekate Rising
Digitaliserad 16 mm, 13 min, 40 sek, 2018

I en svampbemängd tallskog uppstår ett möte med Gudinnan Hekate. I en månbelyst säng inspirerad av månscenen i De älskande av Louis Malle förbyts innebörden av en kvinnas skönhet. En psykedelisk kärlekshistoria om oändlig kärlek sprungen ur en feminin och förhistorisk kraft.

Åsa Ersmark (f. 1981, Stockholm) är konstnär och filmare, baserad i Stockholm. Hennes konstverk undersöker frihetsbegreppet, sexualitet och det undermedvetnas plats och sprängkraft i en patriarkal och konsumtionsfixerad samtid. Hon arbetar med film, installation, foto, måleri och den mänskliga kroppen. Hennes arbeten har visats på bl.a. Moderna Museet, Uppsala Konstmuseum, Microscope Gallery (NY), Färgfabriken, Clark House Initiative (Bombay) och Tribeca Filmfestival.

~ ~ ~

Linn Lindström - Pannrummet
Animation, 18 min 46 sek, 2019
Fyra karaktärer är instängda i varsitt utrymme. Väl inneslutna tvingas de förhålla sig till sin omgivning på nya sätt. Utan mottagare förlorar de anledning till språk. De söker efter tecken och deras sinnesintryck blandas med kroppsminnen och ångest med drömmar. Stämningar, ljud och rörelser går igen hos de olika karaktärerna och de fyra porträtten förenas.

Linn Lindström (f. 1987 i Luleå) utgår ofta från ett specifikt material, t.ex. glas eller snäckor. I verket sammankopplas sedan dess materialitet med dess specifika historia. Detta i syfte att ur materialets perspektiv kommentera vidare system; sociala, biologiska eller ekonomiska. Lindström arbetar med skulptur, video och installation, där visningsplatsen ofta inkluderas i verket. Arbetet tar avstamp i gränsen mellan natur och kultur samt tankar kring tid, relationer och samexistens. Hennes verk har visats på bl.a. Göteborgs Konsthall, Postmuseum och Moderna Museet Malmö.

~ ~ ~

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS

Drömmen om en annan plats är en utställningstrilogi i symboliskt laddade miljöer, inom vilka Kollegium, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt.

Orienteringarna, inåt, utåt, uppåt, verkar inom varandra, för i det inre möter vi oss själva, i det yttre den andre. Medan inåt respektive utåt rör sig längs med ett horisontellt plan, mellan det egna, den andre, och det sociala (de band som förenar) — så refererar uppåt till den lakun (tomhet) som existerar bakom varje given rörelse. En avgrundens himmel, besläktad med drömmen och synonym med icke-vetandets moln, outsägbar och stängd för vårt vetande.

Drömmen om en annan plats sker med stöd från Svenska kyrkan, Konstnärsnämnden och Statens konstråd