Kalendarium 2019
9/9 – 31/10 Let me tell you – Anja Linnea Hellström

LET ME TELL YOU – ANJA LINNEA HELLSTRÖM

Den 9 september – 31 oktober
Onlineutställning med Anja Linnea Hellström
Platsangivelse: kollegium.nu

~ ~ ~
Med anledning av Poste Restantes omslutande performanceverk Heaven & Hell på Gathenhielmska huset, har Kollegium inbjudit konstnären Anja Linnea Hellström att arbeta med konst som vittnesbörd och replik i anslutning till Heaven & Hell. Utgångspunkten för Hellströms aktuella arbete är ett utforskande av det konstnärliga skapandet som en form av dokumentation, och hur den samma kan expandera det dokumentära formatets gränser. Kan det enskilda konstverket vara ett bevisföremål för något annat inom ramen för ett vidare system av associationer och referenser?

Let me tell you gör dokumentationen till en handstilsfråga. Heaven & Hell har (bevisligen) satt något i rörelse, givit impulsen till ett gensvar, emellertid är det inte svaret som sådant utan gesten, det att svara, som står i förgrunden. Så förflyttas fokus från varje ansats till beskrivning (av H & H), från dokumentet som urkund med definitioner och information, från skriften – till skrivandet – till frågan om hur det skrivs.

~ ~ ~
I Anja Linnea Hellströms bilder är språket och språkets gränser huvudsaken. Bland fotografins många genrer märks en berättande tradition, men det är inte den vi möter här. Istället vill Hellström framhäva relationen mellan det fotografiska och omgivningen så som den får språkliga effekter. Fotografi som gestikulerar levererar inga berättelser när den inte kan. Den erkänner sitt underskott av tal och infinner sig just i de moment då minnet sviktar och orden tiger still. I gengäld indikeras möjlig rörelse, möjlig kommunikation av det som ännu inte kommunicerats, av potential, av det som ännu inte förklarats historia. På det sättet osäkras fotografiets innebörd, och bjuder ett möjligt brott med det skimmer av öde och bestämmelse som hotar att låsa oss fast vid en enda förståelse av bilden eller en enda läsbar destination för dess rörelser.

Anja Linnea Hellström, har studerat fotografi vid Valand, är praktiserande psykolog samt redaktör för Litteraturbanken. Med intresse för översättning, och med fokus på språkets detaljrikedom uppstår hennes fotografiska arbeten någonstans i gränsområdena mellan erfarenhet och språklig bearbetning. Läs mer på: www.alh.nu

~ ~ ~
Heaven & Hell var den andra, fristående delen av Poste Restantes diptyk om tragedin som form och funktion. Verket samproducerades av Skogen och framfördes i samarbete med Studio Gathenhielm. Verket var skrivet specifikt för Gathenhielmska huset, ett kulturminnesmärkt hus vid Stigbergstorget.

Läs mer på: www.poste-restante.se