Kalendarium 2020
Drömmen om en annan plats – att sträcka sig uppåt

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS - ATT STRÄCKA SIG UPPÅT

"ALEF. Innan början." av Elisabeth Laasonen Belgrano, i den första delen av utställningstrilogin "Drömmen om en annan plats" inom vilken konstnärsgemenskapen, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt.

Röstimprovisation av Elisabeth Laasonen Belgrano över den hebreiska bokstaven אל"ף aleph.

ALEF. Innan början.
Kulturtemplet
Kabelgatan 19, Göteborg
Tider: 15:00, 16:00, 17:00
Längd 25 min

Bokning:
Kl 15:00
Boka din biljett här
Kl 16:00
Boka din biljett här
Kl 17:00
Boka din biljett här

Bild: Nika Helia Persson, fri tolkning av riktningen uppåt.

ALEF. Innan början. ALEF. Innan allt börjar. Var allt helt. Stanna här. Tystnades lutning omvandlas. Stanna, för att lyssna bortom alla ljud som får tystnaden att böja sig och fördjupas. Hör! Hur ljudet faller. Hör! Hur mörkret faller, bryts och sammanfogas. Tystnades ljus. Tystnades mörker. En kontemplation. En hebreisk bokstav. Innan allt börjar. Aleph. Innan allt börjar. Innan Allt. Börja. Innan.

Elisabeth Laasonen Belgrano Belgrano är röstkonstnär, konst- närlig forskare, existentiell vägledare och diakonkandidat i Göteborgs stift. Att gestalta INTET har under de senaste 15 åren varit Elisabeths drivkraft för såväl konstnärligt skapande som för karitativ närvaro och medmänsklig gestaltning.

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS

Orienteringarna, inåt, utåt, uppåt, verkar inom varandra, för i det inre möter vi oss själva, i det yttre den andre. Medan inåt respektive utåt rör sig längs med ett horisontellt plan, mellan det egna, den andre, och det sociala (de band som förenar) — så refererar uppåt till den lakun (tomhet) som existerar bakom varje given rörelse. En avgrund- ens himmel, besläktad med drömmen och synonym med icke-vetandets moln, outsägbar och stängd för vårt vetande.

Drömmen om en annan plats sker med stöd från Svenska kyrkan och Statens konstråd.