Kalendarium 2019
Att Tova - Workshop med Annie Johansson

ATT TOVA - WORKSHOP MED ANNIE JOHANSSON

Den 5 december
Kl 09-17
Plats: KKV Göteborg

Endags-workshop med textilkonstnären Annie Johansson där vi under hennes handledning får en introduktion i tekniken våttovning. Dagen kommer innehålla praktisk och teoretisk undervisning inom området.

Genom ulltovningen undersöker Annie teknikens likheter till geologiska rörelser i lanskapet, och försöker genom sitt görande koppla samman dessa rörelser med kroppars biologiska flöden. Samtidigt djupdyker hon i hur tekniken har använts som metafor och tankemodell inom den tidiga kosmologin och inom modern filosofi.

Denna workshop är en del av Verkstadens pågående projekt ”Att bära” där, Fredrika Anderson och Åsa Norman, arbetar med att skapa dräkter som handlar om konsthistoria, kollektivet och att gå i andras fotspår. Dräkterna kommer bli både konstverk och plagg att bruka i Kollegiums verksamhet. 

VERKSTADEN är den del av Kollegium där görandet undersöks genom görandet självt. Verkstanden intresserar sig för kroppen och handens intuitiva kunskap som en väg till upplysning, självinsikt och skapandet av nya estetiska gemenskaper.