Kalendarium 2019
Vem är Antigone i dag?

Del 1. VEM ÄR ANTIGONE I DAG?
Om begärets och etikens innebörd i Sofokles tragedi

Föreläsning med Peter Jansson + efterföljande samtal med Erika Lindahl, Linn Hilda Lamberg och Benjamin Quigley från Poste Restante.

Dag: 28 april
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1, Göteborg
Tid: kl 12:00–14:00

Föreläsningen är en del av programserien; TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET, och arrangeras av Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival. Programserien arrangeras mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL.

~ ~ ~
VEM ÄR ANTIGONE I DAG?
Om begärets och etikens innebörd i Sofokles tragedi

Mot bakgrund av Poste Restantes diptyk It’s a Tragedy och Heaven & Hell finns det skäl att återvända till en annan tragisk kvinnlig hjälte – Antigone. En psykoanalytisk och existensfilosofisk läsning av Sofokles sorgespel ger oss möjlighet att förstå vad som gått förlorat i samtidens kapitalistiska konsumtionssamhälle. Antigone kastar ljus över begärets och etikens innebörd i en mänsklig värld som inte längre är vår.

Medverkande i efterföljande samtal: Peter Jansson, Erika Lindahl, Linn Linda Lamberg och Benjamin Quigley
Moderator: Tobias Wessely

Peter Jansson är författare, filosof och psykoanalytiker. Hans intellektuella arbete är situerat i skärningspunkten mellan psykoanalys och kultur (film, konst och litteratur). Hösten 2017 publicerade han Själens krypta. Några tankar om Karin Boyes Kris. Han håller för närvarande på att skriva ett större verk om den polske filmskaparen Krzysztof Kieślowski.

”Vem är Antigone i dag?” sker i nära samarbete med Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. gffp.se

~ ~ ~
TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET

Liksom 400- talet f.Kr. är vår tid besatt av att skärskåda glappet mellan krigets och våldets verkligheter, kontra den politiska retorikens styvmoderliga behandling av densamma. Dessutom hyser de grekiska tragedierna en upptagenhet av att beskriva konflikter mellan genus, offentlig plikt och personligt ansvar och inte minst av allt, mellan självkontroll och hjälplöshet inför världens fasor. Då som nu brottas karaktärerna i de grekiska dramerna med djupa existentiella bekymmer.

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd i världen präglat av ofattbart våld och klimatkatastrof; så ter sig vår tid redan vid första ögonkastet som oerhört tragisk. Mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL bjuder Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival in till en programserie som undersöker hur tragedierna kan öppna ett fönster av hopp i mötet med den avgrund som är vår samtid.