Kalendarium 2019
Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst

Del 2. INUTI KONS BUK / VREDEN I AFRODITES BRÖST

”Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst” är en intertextuell läsning och bearbetning av olika berättelser hämtade ur litteraturhistorien som behandlar den grekiska myten om Fedra.
I texten som framförs i Kulturtemplet, skriven av Therése Ytter, talar de olika variationerna av Fedraberättelser med och in i varandra i en polyfon ekande kammare.
Text: Therése Ytter

Medverkande:
Helena Fagertun
Linda Östergaard
Donia Saleh
Elise Ingvarsson

Dag: 5 maj
Plats: Kulturtemplet, Kabelgatan 21, Göteborg
Tid: kl 17.00 (verket tar ungefär en timma att framföra)
OBS! Begränsat antal platser
Bokning: maila Textival
Vägbeskrivning: Buss 90 eller 85 till Gråberget, alt spårvagn 3 eller 9 till Chapmanstorg

Läsningen är en del av programserien; TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET, och arrangeras av Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival. Programserien arrangeras mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL.

~ ~ ~
INUTI KONS BUK / VREDEN I AFRODITES BRÖST

”Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst” tar fasta på Fedras perspektiv och det kvinnliga begärets genealogi. Inom den imaginära sfär som Fedrakvinnan är hänvisad till, finns ingen möjlighet att förändra maktens gränser, men möjligen språkets. ”Ack, moder, vilken onaturlig kärlekslust”.

Citat och bearbetade repliker hämtas bland annat ur Euripides pjäs Hippolytos (översättning av Hjalmar Gullberg), Jean Racines Fedra (översättning av Karl August Hagberg), Jon Fosses moderna version och språkliga bearbetning av Racines Fedra (2005, översättning Svante Aulis Löwenborg) samt Sarah Kanes Fedras Kärlek (1996).

Det är en berättelse om kärlekens omåttlighet och hur den formas i överträdelse av lagen, ordningen och makten. En kärlek som inte går att inordnas, begränsas eller beskäras. Det är en berättelse om att inte vika undan och hålla tillbaka utan om att följa vägen ända till dess slut, sedan man väl tagit första steget.

”Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst” sker i nära samarbete med Textival.

Helena Fagertun är författare, översättare och har tidigare varit redaktör på tidskriften Provins. Hon har studerat vid Akademin Valand och har publicerats i ett flertal antologier, som Debut 2005, Förlåt och förlåt och förlåt (2013). Hennes texter har även publicerats i tidskrifter som Ord & Bild, 10Tal och Tender Journal. Hon arbetar även som översättare, och har bland annat översatt Kate Zambrenos Hjältinnor (2013) och Green Girl (2017).

Linda Östergaard, född 1962, är översättare och bosatt i Göteborg. Hon har översatt ett femtontal titlar sedan hon gick ut Litterära översättarseminariet på Södertörn 2007. Bland annat verk av Ingeborg Bachman, Terézia Mora och Anja Utler. Östergaard har även undervisade jag i litterär översättning från tyska på Akademin Valand i Göteborg.

Donia Saleh läser masterprogrammet i Litterär gestaltning på Akademin Valand. Just nu arbetar hon främst med ett längre prosaprojekt, men skriver också poesi. Saleh är aktuell med en essä i konsttidskriften Paletten.

Elise Ingvarsson är född 1979, bosatt i Göteborg. Hon har gått Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning. 2005 tilldelades hon Katapultpriset för sin debut Beror skrymmande på. Ingvarsson är även lärare på Angereds skrivarskola.

Therese Ytter är kulturproducent och curator som arrangerar litteratur- och konstprojekt inom det fria kulturlivet i Göteborg med omnejd. Hon arbetar bland annat som konstnärlig projektledare för den litterära aktören Textival i Göteborg.

~ ~ ~
Föreningen Textival, som har funnits sedan 2007, är en litterär aktör och en ideell förening som riktar sig till en kultur- och litteraturintresserad allmänhet och till litterärt orienterade föreningar, förlag, kulturtidskrifter och dess användare och ivrare.

Se: Textival

~ ~ ~
TRAGEDIN SOM MYTOLOGI, KONSTFORM OCH LIVSERFARENHET

Liksom 400- talet f.Kr. är vår tid besatt av att skärskåda glappet mellan krigets och våldets verkligheter, kontra den politiska retorikens styvmoderliga behandling av densamma. Dessutom hyser de grekiska tragedierna en upptagenhet av att beskriva konflikter mellan genus, offentlig plikt och personligt ansvar och inte minst av allt, mellan självkontroll och hjälplöshet inför världens fasor. Då som nu brottas karaktärerna i de grekiska dramerna med djupa existentiella bekymmer.

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd i världen präglat av ofattbart våld och klimatkatastrof; så ter sig vår tid redan vid första ögonkastet som oerhört tragisk. Mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL bjuder Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival in till en programserie som undersöker hur tragedierna kan öppna ett fönster av hopp i mötet med den avgrund som är vår samtid.