Kalendarium 2020
Drömmen om en annan plats – att rikta sig utåt

Den tredje och avslutande delen av utställningstrilogin “Drömmen om en annan plats” äger rum på Gathenhielmska huset, i vilken 6 konstnärer reflekterar över den ömsesidiga sårbarhet som binder oss samman. Genom textil, porslin, video, performance och ljudinstallation utforskar Patricia Vane, Meira Ahmemulic, Rita Nettelstad, Anja Fredell, Fredrika Anderson och Åsa Norman erfarenheter i vilka människan förlägger sitt eget jag i en annans händer. En form av vördnad inför det som inte fullt kan förklaras eller begripas inom den andre, det yttre och det egna.

Drömmen om en annan plats – att rikta sig utåt
14 - 22 november
Gathenhielmska huset

Öppettider:
Lördag 14 november, 17:00 - 20:00
Söndag 15 november, 12:00 - 16:00
Onsdag 18 november, 16:00 - 20:00
Torsdag 19 november, 14:00 - 18:00
Fredag 20 november, 14:00 - 18:00
Lördag 21 november, 12:00 - 16:00
Söndag 22 november, 12:00 - 15:00

På grund av de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är endast 5 personer i taget tillåtna inne i utställningslokalen samtidigt. Ring på ytterdörren så kommer utställningsansvarig och öppnar.

DRÖMMEN OM EN ANNAN PLATS

Drömmen om en annan plats är en utställningstrilogi i symboliskt laddade miljöer, inom vilka Kollegium, undersöker existentiella erfarenheter som för sitt eget gestaltande, använder sig av de rumsliga metaforerna utåt, inåt respektive uppåt. Orienteringarna, inåt, utåt, uppåt, verkar inom varandra, för i det inre möter vi oss själva, i det yttre den andre. Medan inåt respektive utåt rör sig längs med ett horisontellt plan, mellan det egna, den andre, och det sociala (de band som förenar) — så refererar uppåt till den lakun (tomhet) som existerar bakom varje given rörelse. En avgrundens himmel, besläktad med drömmen och synonym med icke-vetandets moln, outsägbar och stängd för vårt vetande.

Drömmen om en annan plats sker med stöd från Svenska kyrkan, Konstnärsnämnden och Statens konstråd