Kollegium är en konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling. Verksamheten arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter.

Tillsammans med konstnärer och forskare undersöker Kollegium vad som konstituerar situationer öppna för lek, skillnader och omsorg; rum i vilka praktiserande av vänskap, sysslolöshet och medskapande utgör strategier för att forma nya estetiska gemenskaper.

Gemenskapen arbetar vidare med att bevara kunskaper i vetandets marginaler; kunskaper som förmår förena rationalitet och hänryckning, upplysning och tro. Kollegium utformar härigenom fusioner mellan konst och liv där totalkonstverkets (re)mediering av verkligheten frambringar utopier som realiserad livsmiljö.