I Kollegium är föremålet för vår omsorg konsten som kärleksförklaring
I Kollegium är föremålet för vår omsorg konsten som vänskapshandling
I Kollegium är föremålet för vår omsorg konsten som ett sökande efter det levande
I Kollegium är föremålet för vår omsorg konsten som den transcendentala gesten
I Kollegium är föremålet för vår omsorg det radikala tillbakadragandet
I Kollegium är föremålet för vår omsorg världen sedd genom det andras ögon
I Kollegium är föremålet för vår omsorg tider som bejakar livsrytmen hos det naturliga
I Kollegium är föremålet för vår omsorg andrummet i klyvningarna mellan det inre och det yttre
I Kollegium är föremålet för vår omsorg överskridandet av förstelnade tankeformer
I Kollegium är föremålet för vår omsorg kroppar öppna för skillnader
I Kollegium är föremålet för vår omsorg gapet i världen som rymmer en annan, okänd ordning
I Kollegium är föremålet för vår omsorg erfarenheten av den andres ansikte
I Kollegium är föremålet för vår omsorg det sanna som ett område utanför det medvetna
I Kollegium är föremålet för vår omsorg skuggan som faller mellan handling och rörelse
I Kollegium är föremålet för vår omsorg det som aldrig kan nås eller gripas, förstås eller ägas
I Kollegium är föremålet för vår omsorg lyckan av att gå vilse
I Kollegium är föremålet för vår omsorg jagets möjligheter utanför vår värld
I Kollegium är föremålet för vår omsorg ödet att brytas ner, trasas sönder och skingras för vinden
I Kollegium är föremålet för vår omsorg den dionysiska enhetsupplevelsen
I Kollegium är föremålet för vår omsorg mystiken som vecklar ut en annan topografi
I Kollegium är föremålet för vår omsorg livet efter människan