Åsa Ersmark  /  Drömmen om en annan plats - att vända sig inåt