Anja Fredell  /  Drömmen om en annan plats - att rikta sig utåt