KARANTÄNENS POTENTIAL I TIDER AV SJÄLVISOLERING

I Kollegium är föremålet för vår omsorg kroppen
som en kungsväg till självförståelse


THE POLITICAL BODY PART 3 - KRISTINA LEGANGER IVERSEN AND SANDRA KOLSTAD

Kristina Leganger Iversens framför sitt retrospektiva poem om en tid då människan fortfarande fanns som en inkännande varelse med kropp i performancet “The Political Body part 3” – en spekulativ saga med sin utgångspunkt i historien om hur homo sapiens sapiens blev till, tonsatt av Sandra Kolstad.

~ ~ ~

QUITTERIE ITHURBIDE; I OBSERVED HOW HER FINGERS BEGAN TO REPLACE HER EYES

Artikeln “I observed how her fingers began to replace her eyes” behandlar skupltörläraren och konstnären Quitterie Ithurbides arbete med att tillgängliggöra konst för en publik med synnedsättning. I projektet “Interpretation in 3-D”” arbetar hon tillsammans med olika museum för att skapa 3D representationer av målningar för blinda.

~ ~ ~

DARCEY STEINKE: HOW TO BE IN A BODY

Författaren Darcey Steinke berättar i den djuplodande intervjun “How to Be in a Body” om sin bok “Flash Count Diary” vilken bearbetar klimakteriets transfigurerande karaktär och arbetet med att finna ett annat slags språk för kroppens omstigningar, förnimmelser och förvandlingar.

~ ~ ~

WARMING UP THE ATTENTION: SCORES AS DOORS TO POETIC DOCUMENTATION BY ANOUK LLAURENS - MIND THE DANCE

Forskaren Anouk Llaurens essä “Warming up the Attention: Scores as Doors to Poetic Documentation”, publicerad i “Mind the Dance”, undersöker kopplingar mellan uppmärksamhet, poetisk dokumentation, poesi och somatisk erfarenhet. Den digitala publikationen “Mind the Dance” består av en ansamling essäer, manualer, scores, kartor och övningar som utforskar metoder för dokumentation av konstnärligt skapande, dansundervisning och kroppsligt lärande.

~ ~ ~

HANNI KAMALY - HEADHANDEYE

I videoessän “HeadHandEye” berättar konstnären Hanni Kamaly genom ett assmeblage av funnet filmmaterial om det lemlästade huvudet som en symbolisk, såväl som reell plats för ritualer, maktkamper och historieskrivningar.


“Karantänens potential i tider av självisolering” är en del av Kollegiums verksamhet Biblioteket, vilken under rådande omständigheter intresserar sig för hur digitala infrastrukturer kan skapa rum för inre dialog. I “arkivet” kan du utforska länkbibliotekets fullständiga katalog.

OM BIBLIOTEKET

Inom ramen för Biblioteket undersöker Kollegium tillsammans med konstnärer, poeter och forskare alternativa sätt att skriva och läsa, med utgångspunkt i ett beforskande av tänkandet bakom tanken, respektive det skrivna bakom det skrivna. Biblioteket laborerar härigenom med hur konsten kan kartlägga komplexa relationer mellan natur, kultur, kropp, språk och kunskap. Framförallt handlar Bibliotekets verksamhet inte om att lösa problem, eller ens om att omvandla det okända till känt, utan om att demonstrera nödvändigheten av en relation till det osynliga som en förutsättning för mänskligt liv.