KARANTÄNENS POTENTIAL I TIDER AV SJÄLVISOLERING

I samband med sommaruppehåll så presenterar Kollegium en längre sammanställning av länkar vilka på olika sätt hänför sig till ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring, nämligen kärleken.

I Kollegium är föremålet för vår omsorg kärleken som varande ett farmakon


DELIRIUM & DESTINY AT TALE OF A TUB

María Zambranos filosofi omfamnar skilda idéer och metoder som syftar till att förstå och främja kärlek i mänskliga relationer. Eftersom Zambrano upplevde att språket inte kunde uppnå den ultimata sanningen, kom hon att använda andra resurser som tystnad, drömmar och tro för att söka meningen med livet. I utställningen“Delirium & Destiny” vid A Tale of a Tub i Amsterdam samlades konstnärer, poeter och filosofer för att undersöka hur Zambranos tänkande kan inspirera till handling i tider av polarisering.

~ ~ ~

SHIMMER, WHEN ALL YOU LOVE IS BEING TRASHED BY DEBORAH BIRD ROSE

Deborah Bird Rose var en antropolog och en medgrundare till det akademiska fält som idag går under namnet humanistisk miljöforskning. I den följande artikel “Shimmer, when all you love is being trashed” utvecklar hon det Aboriginska begreppet Bir’yun, vilket betyder glimt av ljus eller skimmer, för att öppna våra hjärtan inför skönheten hos en kärlek som omfattar alla arter.

~ ~ ~

LOVESICK FUTURES BY HEATHER DEWEY-HAGBORG

Heather Dewey-Hagborg är en multidisciplinär informationskonstnär och biohackare. Mest känd är hon för projektet ”Stranger Visions”, en serie porträtt skapade utifrån mänskligt DNA, återskapat från bortkastade föremål som fimpar, tuggummin och hårstrån. I den illustrerade artikeln “Lovesick Futures” beskriver Dewey-Hagborg sitt utforskande av begär, kärlek och empati, med utgångspunkt i den spekulativa fantasin om en mänsklig intimitets-revolution hänförande till ett virus designat att sprida kärlek.

~ ~ ~

NEGATIVE LOVE BY DAISY HILDYARD

I essän “Negative Love” undersöker författaren Daisy Hildyard hur Covid-19 pandemin har uppmärksammat oss på de “negativa utrymmen” saker/människor/varelser/natur emellan och finner att dessa platser avslöjar förbindelser som ligger bortanför våra vanliga perceptioner.

~ ~ ~

HANNAH ARENDT ON LOVE AND HOW TO LIVE WITH THE FUNDAMENTAL FEAR OF LOSS

Filosofen Hannah Arendt räknas som en av 1900-talets största politiska tänkare och hennes insikter är aktuella än idag. Arendts fortsatta aktualitet hänger samman med att hennes beskrivning av människo- rättens kris och paradox, nationalstatens problem, och de statslösa flyktingarnas situation inte förlorat i aktualitet, utan förblivit drabbande i sin träffsäkerhet. För Arendt, befinner sig kärleken i centrum för existensen, och den är långt kraftigare än det Aristoteliska eller Cartesianska tänkandet. Om detta, med mer, handlar Maria Popovas artikel “Hannah Arendt on Love and How to Live with the Fundamental Fear of Loss” om.

~ ~ ~

ARMY OF LOVE BY ALEXANDRA KAROLINSKI & INGO NIERMANN

I filmen “Army of Love” utforskar filmskaparen Alexa Karolinski och konstnären Ingo Niermann hur sensuell kärlek, omsorg och respekt kan omfatta de som av olika anledningar saknar den. Relationerna i ”Army of Love” tar sålunda form mot bakgrund av en tid då kapitalismen kommodifierat den romantiska kärleken i en sådan omfattning att romantiska överträdelser av de konventionella formerna för kärlek framstår som sekulär blasfemi.

~ ~ ~

FOROUGH FARROKHZAD - THE HOUSE IS BLACK

Kortdokumentären “Khaneh Siah Hast” (The House is Black) från 1962 är poeten Forough Farrokhzads lyriska och nydanande essäfilm om livet på en leprakoloni i Iran. Farrokhzads cinematiska öga följer med kärlek de subjekt som har oturen att befinna sig i samhällets allra yttersta marginaler, medan hennes röst berättar tvetydigt om livets, existensens och samhällets villkor genom ett kollage av sin egen poesi, Gamla Testamentet och Koranen.

~ ~ ~

HISTORIEN AV ELSA MORANTE

Elsa Morante, eller ”La Morante” som hon kallas i folkmun, växte upp i de fattiga arbetarkvarteren Testacchio i Rom. Hon började tidigt skriva sagor och dikter, publicerade sig under 30-talet, för att efterkrigstiden bli en av de mer betydelsefulla författarna i Italien. Romanen “Historien” hennes kändaste roman, präglas liksom henne övriga verk av en kärlek för den lilla människan. I följande radioavsnitt från SR behandlar Ulla Strängberg “Historien av Elsa Morante””.

~ ~ ~

ALICE COLTRANE I TURIYASANGITANANDA - OM SHANTI

Under 80 och 90-talet spelade Alice Coltrane in en enastående katalog av ashram-musik. Dessa musikaliska andakter berättar en historia om kvinnovarande, systerskap och andlighet. Att lyssna till “Om Shanti” är inget mindre än en akt av egenomsorg i en tid av oro och frånvaro fantasi.

~ ~ ~

STRANGE AND INTELLIGENT BY CHRISTY WAMPOLE

I essän “Strange and Intelligent” närmar sig författaren Christy Wampole filosofen Simone Weils värld och beskriver hur Weils viscerala förståelse för människans sårbarhet frammanade komplexa idéer om föreningen av politik och mystik och vikten av att återinlemma känslan i den avdomnade sociala kroppen.

~ ~ ~

CONSTANCE TENVIK - SOFT AMORE

I sin total-konstnärliga produktion “Soft Amore” iscensätter och undersöker Constance Tenvik en ridderlig homosocial romantisk längtan som för tankarna tillbaka till en än tidigare kärlekskultur, den höviska. Hövisk kärlek var ett inslag i tidigmodern europeisk kultur och litteratur inom vilken kvinnan beskrivs som överlägsen mannen. Videon “Soft Amore” är i sin tur ett återskapande av ett medeltida riddarspel vid ett Skotsk slott i Ayrshire 1839, med ljud och musik av multikonstnären Jenny Hval.

~ ~ ~

LOVE IS REVOLUTIONARY - A CONVERSATION BETWEEN DORA GARCIA AND CURATORLAB

I konversationen “Love is Revolutionary”utvecklar konstnären Dora Garcia sina tankar om radikal kärlek mot bakgrund av utställningen “Red Love” på Tensta Konsthall. Utställningen tog sin inspiration från den ryska författaren, aktivisten och politiska flyktingen Alexandra Kollontaj, vilken propagerade för en radikalt annan relation mellan kvinnor och män.


“Karantänens potential i tider av självisolering” är en del av Kollegiums verksamhet Biblioteket, vilken under rådande omständigheter intresserar sig för hur digitala infrastrukturer kan skapa rum för inre dialog. I “arkivet” kan du utforska länkbibliotekets fullständiga katalog.

OM BIBLIOTEKET

Inom ramen för Biblioteket undersöker Kollegium tillsammans med konstnärer, poeter och forskare alternativa sätt att skriva och läsa, med utgångspunkt i ett beforskande av tänkandet bakom tanken, respektive det skrivna bakom det skrivna. Biblioteket laborerar härigenom med hur konsten kan kartlägga komplexa relationer mellan natur, kultur, kropp, språk och kunskap. Framförallt handlar Bibliotekets verksamhet inte om att lösa problem, eller ens om att omvandla det okända till känt, utan om att demonstrera nödvändigheten av en relation till det osynliga som en förutsättning för mänskligt liv.