Elisabeth Laasonen Belgrano  /  Drömmen om en annan plats – att sträcka sig uppåt