LÄNKBIBLIOTEKET

Under 2020 arbetade Kollegium med ett expanderande länkbibliotek för självstudier med bakgrund av rådande pandemi. Intentionen var att undersöka hur digitala infrastrukturer kan skapa rum för inre dialog och hur dessa i tider av social isolering kan utgöra ett möjlighetsfönster för att experimentera med nya former av autentiskt självskapade.

I arkivet nedan kan du utforska länkbibliotekets fullständiga katalog; artiklar, hemsidor, länkar och andra resurser fördelade kring en uppsättning verser. I motsats till konventionella arkiv- och biblioteksstandarder, utforskar länkbiblioteket hur vi kan öppna upp för en värld där allting hänger samman i ett spindelnät av verkligheter, drömmar, tider, rymder och fantasier. Länkbiblioteket är en del av Kollegiums verksamhet Biblioteket.

OM BIBLIOTEKET

Inom ramen för Biblioteket undersöker Kollegium tillsammans med konstnärer, poeter och forskare alternativa sätt att skriva och läsa, med utgångspunkt i ett beforskande av tänkandet bakom tanken, respektive det skrivna bakom det skrivna. Biblioteket laborerar härigenom med hur konsten kan kartlägga komplexa relationer mellan natur, kultur, kropp, språk och kunskap. Framförallt handlar Bibliotekets verksamhet inte om att lösa problem, eller ens om att omvandla det okända till känt, utan om att demonstrera nödvändigheten av en relation till det osynliga som en förutsättning för mänskligt liv.

I Kollegium är föremålet för vår omsorg kärleken som varande ett farmakon


DELIRIUM & DESTINY AT TALE OF A TUB

María Zambranos filosofi omfamnar skilda idéer och metoder som syftar till att förstå och främja kärlek i mänskliga relationer. Eftersom Zambrano upplevde att språket inte kunde uppnå den ultimata sanningen, kom hon att använda andra resurser som tystnad, drömmar och tro för att söka meningen med livet. I utställningen“Delirium & Destiny” vid A Tale of a Tub i Amsterdam samlades konstnärer, poeter och filosofer för att undersöka hur Zambranos tänkande kan inspirera till handling i tider av polarisering.

~ ~ ~

SHIMMER, WHEN ALL YOU LOVE IS BEING TRASHED BY DEBORAH BIRD ROSE

Deborah Bird Rose var en antropolog och en medgrundare till det akademiska fält som idag går under namnet humanistisk miljöforskning. I den följande artikel “Shimmer, when all you love is being trashed” utvecklar hon det Aboriginska begreppet Bir’yun, vilket betyder glimt av ljus eller skimmer, för att öppna våra hjärtan inför skönheten hos en kärlek som omfattar alla arter.

~ ~ ~

LOVESICK FUTURES BY HEATHER DEWEY-HAGBORG

Heather Dewey-Hagborg är en multidisciplinär informationskonstnär och biohackare. Mest känd är hon för projektet ”Stranger Visions”, en serie porträtt skapade utifrån mänskligt DNA, återskapat från bortkastade föremål som fimpar, tuggummin och hårstrån. I den illustrerade artikeln “Lovesick Futures” beskriver Dewey-Hagborg sitt utforskande av begär, kärlek och empati, med utgångspunkt i den spekulativa fantasin om en mänsklig intimitets-revolution hänförande till ett virus designat att sprida kärlek.

~ ~ ~

NEGATIVE LOVE BY DAISY HILDYARD

I essän “Negative Love” undersöker författaren Daisy Hildyard hur Covid-19 pandemin har uppmärksammat oss på de “negativa utrymmen” saker/människor/varelser/natur emellan och finner att dessa platser avslöjar förbindelser som ligger bortanför våra vanliga perceptioner.

~ ~ ~

HANNAH ARENDT ON LOVE AND HOW TO LIVE WITH THE FUNDAMENTAL FEAR OF LOSS

Filosofen Hannah Arendt räknas som en av 1900-talets största politiska tänkare och hennes insikter är aktuella än idag. Arendts fortsatta aktualitet hänger samman med att hennes beskrivning av människo- rättens kris och paradox, nationalstatens problem, och de statslösa flyktingarnas situation inte förlorat i aktualitet, utan förblivit drabbande i sin träffsäkerhet. För Arendt, befinner sig kärleken i centrum för existensen, och den är långt kraftigare än det Aristoteliska eller Cartesianska tänkandet. Om detta, med mer, handlar Maria Popovas artikel “Hannah Arendt on Love and How to Live with the Fundamental Fear of Loss” om.

~ ~ ~

ARMY OF LOVE BY ALEXANDRA KAROLINSKI & INGO NIERMANN

I filmen “Army of Love” utforskar filmskaparen Alexa Karolinski och konstnären Ingo Niermann hur sensuell kärlek, omsorg och respekt kan omfatta de som av olika anledningar saknar den. Relationerna i ”Army of Love” tar sålunda form mot bakgrund av en tid då kapitalismen kommodifierat den romantiska kärleken i en sådan omfattning att romantiska överträdelser av de konventionella formerna för kärlek framstår som sekulär blasfemi.

~ ~ ~

FOROUGH FARROKHZAD - THE HOUSE IS BLACK

Kortdokumentären “Khaneh Siah Hast” (The House is Black) från 1962 är poeten Forough Farrokhzads lyriska och nydanande essäfilm om livet på en leprakoloni i Iran. Farrokhzads cinematiska öga följer med kärlek de subjekt som har oturen att befinna sig i samhällets allra yttersta marginaler, medan hennes röst berättar tvetydigt om livets, existensens och samhällets villkor genom ett kollage av sin egen poesi, Gamla Testamentet och Koranen.

~ ~ ~

HISTORIEN AV ELSA MORANTE

Elsa Morante, eller ”La Morante” som hon kallas i folkmun, växte upp i de fattiga arbetarkvarteren Testacchio i Rom. Hon började tidigt skriva sagor och dikter, publicerade sig under 30-talet, för att efterkrigstiden bli en av de mer betydelsefulla författarna i Italien. Romanen “Historien” hennes kändaste roman, präglas liksom henne övriga verk av en kärlek för den lilla människan. I följande radioavsnitt från SR behandlar Ulla Strängberg “Historien av Elsa Morante””.

~ ~ ~

ALICE COLTRANE I TURIYASANGITANANDA - OM SHANTI

Under 80 och 90-talet spelade Alice Coltrane in en enastående katalog av ashram-musik. Dessa musikaliska andakter berättar en historia om kvinnovarande, systerskap och andlighet. Att lyssna till “Om Shanti” är inget mindre än en akt av egenomsorg i en tid av oro och frånvaro fantasi.

~ ~ ~

STRANGE AND INTELLIGENT BY CHRISTY WAMPOLE

I essän “Strange and Intelligent” närmar sig författaren Christy Wampole filosofen Simone Weils värld och beskriver hur Weils viscerala förståelse för människans sårbarhet frammanade komplexa idéer om föreningen av politik och mystik och vikten av att återinlemma känslan i den avdomnade sociala kroppen.

~ ~ ~

CONSTANCE TENVIK - SOFT AMORE

I sin total-konstnärliga produktion “Soft Amore” iscensätter och undersöker Constance Tenvik en ridderlig homosocial romantisk längtan som för tankarna tillbaka till en än tidigare kärlekskultur, den höviska. Hövisk kärlek var ett inslag i tidigmodern europeisk kultur och litteratur inom vilken kvinnan beskrivs som överlägsen mannen. Videon “Soft Amore” är i sin tur ett återskapande av ett medeltida riddarspel vid ett Skotsk slott i Ayrshire 1839, med ljud och musik av multikonstnären Jenny Hval.

~ ~ ~

LOVE IS REVOLUTIONARY - A CONVERSATION BETWEEN DORA GARCIA AND CURATORLAB

I konversationen “Love is Revolutionary”utvecklar konstnären Dora Garcia sina tankar om radikal kärlek mot bakgrund av utställningen “Red Love” på Tensta Konsthall. Utställningen tog sin inspiration från den ryska författaren, aktivisten och politiska flyktingen Alexandra Kollontaj, vilken propagerade för en radikalt annan relation mellan kvinnor och män.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg utopin som det möjligas hantverk


THE GRANDMOTHER PROJECT

The Grandmother Project” är ett expanderande online-arkiv av insända historier om mor- och farmödrar. Projektet – en inbjudan till att både besöka och bidra till den digitala sfären som utgör dessa mång- facetterade berättelser om kvinnor – strävar efter att skapa en förståelse för arbetet framåt genom många blickar bakåt.

~ ~ ~

CLAUDIA RANKINE - FROM CITIZEN: “SOME YEARS THERE EXISTS A WANTING TO ESCAPE”

Claudia Rankines diktsvit “Citizen: An American Lyric” väver samman olika litterära former för att ge röst åt den svarta erfarenheten av rasism i USA. Diktsviten påvisar hur strukturell diskriminering och historiska trauman tenderar att sätta sig i det kroppsliga och mellanmänskliga. I poemet “Some years there exists a wanting to escape...” beaktar Rankine den sårade och mångfaldigt alienerade kroppens existentiella sorg.

~ ~ ~

HARIS EPAMINONDA & DANIEL GUSTAV CRAMER - THE INFINITE LIBRARY

The Infinite Library”” är ett fortlöpande samarbete mellan konstnärerna Haris Epaminonda och Daniel Gustav Cramer. Inom ramen för deras gemensamma arbete konstruerar konstnärsduon nya bokvolymer genom att lösgöra boksidor från olika arbeten och re-arrangera dessa utifrån inter-subjektiva och associativa förbindelser. I själva utställnings- situationen fungerar arkivet som en installation i vilken varje volym förevisar sin egen partikulära tillblivelseprocess, medan onlinekatalogen fungerar som en sorts index. Arbetet gör på så vis bruk av poetiska som empiriska urvalskriterium, i syfte att utforska den tryckta boken som konstnärsmaterial och överhuvudtaget de otaliga sätt att tillägna sig denna.

~ ~ ~

INSTITUTE FOR NEW FEELING

Institute for New Feeling” (IfNf) är ett konstnärskollektiv bestående av Agnes Bolt, Nina Sarnelle och Scott Andrew. IfNf arbetar i skärnings- fältet mellan kapitalism, teknologi och kropp, och använder sin autofiktiva företagsidentitet för att producera konst i form av marknadsföring, behandlingar, retreats, terapier och produkter som leker med företagsvärldens manipulering av mänskliga brist- och begärsstrukturer.

~ ~ ~

DORA DALILA CHEFFI: IT´S ABOUT HOW IT FEELS BEING A YOUNG MIXED WOMAN IN TUNISIA

Ackompanjerad av bilder på Dora Dalila Cheffi’s målningar berättar skribenten Sara Souli om konstnärens måleriska praktik, hennes familj och erfarenheter i reportaget “It’s about how it feels being a young mixed woman in Tunisia”.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg periferin som händelserum för det kommande


BOTANICAL MIND: ART, MYSTICISM AND THE COSMIC TREE

I likhet med Kollegiums länkbibliotek har Camden Arts Centre i London startat det webb-baserade projektet “Botanical Mind: Art, Mysticism and the Cosmic Tree” som genom ett expanderande online-bibliotek av konstverk, podcaster, filmer, bilder och ljud undersöker växtrikets betydelse för människors liv, medvetande och andlighet i olika kulturer genom tiderna.

~ ~ ~

FIRST-EVER COMPENDIUM OF INDIGENOUS TECHNOLOGIES PROVIDES A POWERFUL TOOLKIT FOR CLIMATE-RESILIENT DESIGN

I boken “Lo-TEK: Design by Radical Indigenism” har Julia Watson dokumenterat och samlat design-teknologier från ursprungs- befolkningar världen runt som ett sätt att skapa en verktygssats för framtida hållbar arkitektur. Boken utforskar mötet mellan design och ”radikal indigenism” – ett begrepp myntat av Princeton-professorn och Cherokee Nation-medlemmen Eva Marie Goutte, som uppmuntrar till ett lärande av ursprungsbefolkningars kunskaper för att både generera dialog över gränser samt återuppbygga våra kunskapsbaser.

~ ~ ~

ROBIN WALL KIMMERER - THE INTELLIGENCE IN ALL KINDS OF LIFE

I avsnittet “The Intelligence of Life”” i podcasten "On Being" samtalar botanikern Robin Wall Kimmerer med Krista Tippett om hur hon förenar västerländsk vetenskap med sin Citizen Potawatomi Nation släktlinjes kunskapsformer och sätt att närma sig naturen – en väg in i växtvärldens intelligens som nu även börjar uppdagas för vetenskapen.

~ ~ ~

AGE OF THEIA - TAK FOR ALT

Age of Theia är ett autofiktivt film- och performancekoncept konstituerat som en instagramprofil och webbserie. I den ritualistiska konstfilmen“Tak For Alt” söker gemenskapen frigörelse från förutvarande band till förmån för ett nytt, mer essentiellt verkligt liv.

~ ~ ~

PHARMAKON LIVE AT MOCAD

Genom det elektroniska noise-projekt Pharmakon, iscensätter Margaret Chardiet existentiella konfliktytor mellan självet och den kropp som huserar densamma. Chardiets “liveframträdande på Museum Of Contemporary Art Detroit” är ett typexempel på hennes konfrontativa, kroppsöverskridande och katarsis-orienterade samspel mellan publiken och henne själv.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg kroppen
som en kungsväg till självförståelse


THE POLITICAL BODY PART 3 - KRISTINA LEGANGER IVERSEN AND SANDRA KOLSTAD

Kristina Leganger Iversens framför sitt retrospektiva poem om en tid då människan fortfarande fanns som en inkännande varelse med kropp i performancet “The Political Body part 3” – en spekulativ saga med sin utgångspunkt i historien om hur homo sapiens sapiens blev till, tonsatt av Sandra Kolstad.

~ ~ ~

QUITTERIE ITHURBIDE; I OBSERVED HOW HER FINGERS BEGAN TO REPLACE HER EYES

Artikeln “I observed how her fingers began to replace her eyes” behandlar skupltörläraren och konstnären Quitterie Ithurbides arbete med att tillgängliggöra konst för en publik med synnedsättning. I projektet “Interpretation in 3-D”” arbetar hon tillsammans med olika museum för att skapa 3D representationer av målningar för blinda.

~ ~ ~

DARCEY STEINKE: HOW TO BE IN A BODY

Författaren Darcey Steinke berättar i den djuplodande intervjun “How to Be in a Body” om sin bok “Flash Count Diary” vilken bearbetar klimakteriets transfigurerande karaktär och arbetet med att finna ett annat slags språk för kroppens omstigningar, förnimmelser och förvandlingar.

~ ~ ~

WARMING UP THE ATTENTION: SCORES AS DOORS TO POETIC DOCUMENTATION BY ANOUK LLAURENS - MIND THE DANCE

Forskaren Anouk Llaurens essä “Warming up the Attention: Scores as Doors to Poetic Documentation”, publicerad i “Mind the Dance”, undersöker kopplingar mellan uppmärksamhet, poetisk dokumentation, poesi och somatisk erfarenhet. Den digitala publikationen “Mind the Dance” består av en ansamling essäer, manualer, scores, kartor och övningar som utforskar metoder för dokumentation av konstnärligt skapande, dansundervisning och kroppsligt lärande.

~ ~ ~

HANNI KAMALY - HEADHANDEYE

I videoessän “HeadHandEye” berättar konstnären Hanni Kamaly genom ett assmeblage av funnet filmmaterial om det lemlästade huvudet som en symbolisk, såväl som reell plats för ritualer, maktkamper och historieskrivningar.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg självorganisering som uppgående i det gemensamma varat


THE SCULPTING LIVES PODCAST

Podcast-serien “Sculpting Lives” utforskar fem banbrytande skulptörers liv och arbete. Varje avsnitt spelas in på särskilt betydelsefulla platser för var och en av de medverkande konstnärna och genom intervjuer med kuratorer, vänner, familj och konstnärerna själva skapas intima berättelselandskap som omspänner deras konstnärliga praktiker, liv och relationer.

~ ~ ~

PARADISE NOW - VERK PRODUKSJONER

Den nordiska teatergruppen Verk Produksjoners pjäs “Paradise Now” kretsar kring tillblivelsen av jaget och vilka förebilder som har varit avgörande i våra liv, uppror vi gjort och flyktvägar vi valt under resans gång.

~ ~ ~

SITTERWERK

Stiftelsen “Sitterwerk”erbjuder ett konstbibliotek, material-arkiv och studio öppen för forskare, konstnärer och en bredare allmänhet. Verksamheten tillämpar associativa klassifikationssystem i skärnings- fältet mellan konstnärliga och historiska system för ordning, samtidigt som man utforskar nya metoder för att inkorporera subjektivitet och serendipitet i kunskapsorganisationer.
Sitterwerks “Kunstbibliothek” kan anpassas till användarnas behov, genom möjligheten att sammanföra böcker och material enligt användarnas egna dynamiska ordning. Samlingarna kan i sin tur nås digitalt via “Sitterwerk Catalogue” vilken förevisar böckernas position. Lokalisering av det samlade beståndet sker dagligen med stöd av RFID-teknik.

~ ~ ~

THE FEMALE SUFI MYSTICS OF THE PANKISI GORGE

Möt de kvinnliga sufi-mystikerna i Pankisidalen i östra Georgien som genom sina extatiska sånger utövar en predikan om broderskärlek och icke-våldsamt motstånd i Al-Jazeera artikeln “The female Sufi mystics of the Pankisi Gorge”. En av de högst värderade Sufiska ritualerna är den så kallade “Zikr” vilken här utförs i form av en åkallan om fred i Kaukasien.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg modern som den kropp vilken föregår språket


ARTIST CARMEN WINANT ON WHY, 2,000 IMAGES OF CHILDBIRTH BELONG AT MoMA

I artikeln “Why 2,000 Images of Childbirth Belong at MoMA” samtalar Laura Regensdorf med konstnären och författaren Carmen Winant om betydelsen av att visualisera moderskap, kvinnokroppen och kvinnlig livserfarenhet.

~ ~ ~

THE SAINT AND I: ON AUGUSTINE AND WRITING ABOUT MOTHERS BY NATALIE CARNES

I artikeln “The Saint and I” reflekterar teologen Natalie Carnes över sin motsägelsefulla relation till Augustinus "Bekännelser" och hur denna självbiografi hade varit skriven ifall den varit författad av en moder, istället för en man.

~ ~ ~

C.D WRIGHT - MORE BLUES AND THE ABSTRACT TRUTH

I dikten “More Blues and the Abstract Truth”, som lånar sin titel från ett amerikanskt jazzalbum, skriver poeten C.D Wright fram drömlika sekvenser och söker svar i farmoderliga visdomar.

~ ~ ~

HEIDE GOETTNER-ABENDROTH: MATRIARCHIES AS MOTHER-CENTERED SOCIETIES

Filosofen och forskaren Heide Goettner-Abendroth har studerat matriarkala samhällsstrukturer sedan 70-talet. Inom ramen för konferensen “A (M)otherworld is Possible: Two Feminist Visions: Matriarchal Studies and the Gift Paradigm” presenterar hon hur modercentrerade samhällen bygger på icke-hierarkiska principer och en omsorgens etik i föreläsningen “Matriarchies as Mother-centered Societies”.

~ ~ ~

PROCREATE PROJECT

Konstorganisationen “Procreate Project” etablerades 2013 för att belysa och på olika vis stötta konstnärer som även är mödrar. Ta del av några av dessa mödrars tvärvetenskapliga projekt och konstnärskap.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg naturen som en gemenskap i vilken vi hör samman


MALIN BÜLOW - BREATHING WITH THE OCEAN

Konstnären Malin Bülow presenterar i samarbete med Laboratory for Aesthetics and Ecology “Breathing with the Ocean”, en installation som iscensätter poetisk samlevnad mellan två kroppar av vatten.

~ ~ ~

ALLORA & CALZADILLA WITH TED CHIANG - THE GREAT SILENCE

I “The Great Silence” utforskar konstnärerna Jennifer Allora och Guillermo Calzadilla tillsammans med science fiction författaren Ted Chiang, oreducerbara relationer mellan det levande och det icke-levande, människa och djur, det jordlevande och det kosmiska.

~ ~ ~

A GIANT BUMPTIOUS LITTER: DONNA HARAWAY ON TRUTH, TECHNOLOGY AND RESISTING EXTINCTION

I följande intervju titulerad “A Giant Bumptious Litter” , publicerad i tidskriften Logic, talar vetenskapsteoretikern Donna Haraway om sina minnen från det så kallade "Science Wars", sin syn på samtida klimataktivism och varför lek är viktigt för den politiska föreställningsförmågan.

~ ~ ~

IN THE PRESENCE OF ELEPHANTS AND WHALES, KATY PAYNE - ON BEING WITH KRISTA TIPPETT

Den banbrytande zoologen och forskaren i bioakustik Katy Payne har spenderat större delen av sitt liv med valar och elefanter – upptäckt valarnas sång och elefanternas kommunikation genom för de mänskliga öronen ohörbara infraljudvågor. I podavsnittet “In the Presence of Elephants and Whales” samtalar Payne med Krista Tippett om att finnas i sakral relation till planeten och vikten av det stillsamma lyssnandet.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
motsägelsen i vilket den ena existerar inom den andra


FÉLICIA ATKINSON - READYMADE CEREMONY

Den mångfasetterade konstnären och avantgarde musikern Félicia Atkinsons arbeten omfamnar science-fiction, musique concrète, abstraktion och poesi. “A Readymade Ceremony” hennes sjätte album, känns och låter som en dröm – på en och samma gång, taktil och subliminal, bokstavlig och abstrakt. Atkinson driver sedan 2012 publiceringsplattformen Shelter Press.

~ ~ ~

FAIRY TALES AND FACTS: SIRI HUSTVEDT ON HOW WE READ IN A PANDEMIC

I artikeln “Fairy Tales and Facts” begrundar författaren Siri Hustvedt läsandets inneboende möjligheter och fiktionens säregna sätt att närma sig sanningen i dessa Corona-tider.

~ ~ ~

OTOBONG NKANGA INTERVIEW: PORTALS TO OTHER WORLDS

Konstnären Otobong Nkanga utforskar kolonialismens sociala och politiska historia, företrädesvis genom att undersöka människoskapade förändringar av jordytan. I intervjun “Portals to Other Worlds” argum- enterar Nkanga för att vi måste lära oss av det förflutna. Hur vår tid i allt väsentligt repeterar förutvarande tiders raseri, fasor och terror.

~ ~ ~

AIKATERINI GEGISIAN - HANDBOOK OF THE SPONTANEOUS OTHER

I “Handbook of the Spontaneous Other” sammanväver konstnären Aikaterini Gegisian bilder och ord för att besvärja fram den andre i det egna.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg iakttagelse av det inre som en kungsväg till frigörelse


INGEBORG BACHMANN´S “MALINA” IS THE TRUEST PORTRAIT OF FEMALE CONSCIOUSNESS SINCE SAPPHO BY RACHEL KUSHNER

Författaren Rachel Kushner beskriver i artikeln “Ingeborg Bachmann’s “Malina” Is the Truest Portrait of Female Consciousness Since Sappho” varför hon anser att Bachmanns kultklassiker är den mest essentiella bok om femininitet som den europeiska litteraturen producerat.

~ ~ ~

APRIL LIN - R:REST

April Lin är en konstnär och filmskapare som undersöker hur sanningar konstrueras och sprids genom fotografi och bildproduktion. “R: Rest” är en experimentell dokumentär som undersöker vilans underliggande politiska och andliga betydelser. Filmen utgör kapitel R i April Lins pågående arbete “An A-Z of Imagining A Better World”.

~ ~ ~

ESTHER PEREL - HOW TO ADJUST TO YOUR ENTIRE RELATIONAL WORLD BEING CONFINED TO ONE PLACE, PART 1

I första delen av sin videoserie “How to adjust to your entire relational world being confined to one place” talar psykoterapeuten Esther Perel om hur vi kan vara kreativa och utvecklas i våra relationer. Hon utvecklar både de pragmatiska och de filosofiska utmaningarna, samtidigt utforskar hon möjligheterna för en autentisk sam-varo under den rådande Coronakrisen.

~ ~ ~

AMY UYEMATSU - THE WEIGHT OF NOTHING

Poeten Amy Uyematsus dikt “The Weight of Nothing” begrundar relationen till det ogreppbara och hur det trots allt finns en frambringande kraft i Intet.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
språket som härbärgerar paradoxens alla motsägelser


MICHÉLE MATYN - ARROWS OF THOUGHT

Konstnären Michéle Matyns mångsidiga praktik kretsar kring tanken om att allt som omger oss är mer eller mindre levande. “Arrows of Thought” demonstrerar hur hon binder samman olika medier, format och situationer med varandra. Här i samarbete med författaren Saskia De Coster.

~ ~ ~

MARA LEE - NÄR ANDRA SKRIVER: SKRIVANDE SOM MOTSTÅND, ANSVAR OCH TID

I “När andra skriver” använder sig författaren Mara Lee sig av feministiska och postkoloniala teoretiker som Hélène Cixous, Julia Kristeva och Trinh T Minh-ha för att undersöka hur annanhet skrivs fram i olika skönlitterära verk.

~ ~ ~

TORIL JOHANNESSEN - LANGUAGE IS A FAILED TECHNOLOGY

Konstnären Toril Johannessen uppmärksammar hur vetenskaplig kunskapsproduktion samverkar med andra former av kunskap och trossystem. I “Language is a Failed Technology” interesserer sig Johannessen sig för om vi kan tolka det som befinner sig bortom språket utan att glida tillbaka in i språket igen.

~ ~ ~

EMMELINE DE MOOIJ - ART IN THERAPY

Konstnären Emmeline de Mooijs arbeten dramatiserar olika spekulativa scenarier inom vilka hon analyserar människans relation till naturen. De Mooijs performanceverk “Art in Therapy” består av fem separata terapisessioner där fem olika konstverk engagerar sig i konversationer med en terapaut.

~ ~ ~

I Kollegium är föremålet för vår omsorg
sårbarhet som förutsättning för det gemensamma


REBECCA SOLNIT, FALLING TOGETHER – ON BEING

I poddavsnittet “Falling Together” hyllar författaren Rebecca Solnit stunder av samhörighet i tider av kris.

~ ~ ~

EMILY JONES – ALL GOD'S CHILDREN COULD BE LED ASTRAY

Konstnären Emily Jones arbeten är befolkade av objekt såsom leksaker, broderier, frukter och arkitektur. “All God's Children Could be Led Astray” är inget undantag.

~ ~ ~

ULLA VON BRANDENBURG INTERVIEW: HOW WE LIVE AND WHAT WE SHARE

Konstnären Ulla von Brandenburg talar om sitt verk “It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon”. En installation och film som undersöker vårt behov av varandra.

~ ~ ~

EVA TIND – THE CELESTIAL SHIP

I den dokumentära kortfilmen “Celestial Ship” följer författaren och filmaren Eva Tind den cancersjuka 67 åriga Nittas sista tid i livet.