Meira Ahmemulic  /  Drömmen om en annan plats – att rikta sig utåt